torsdag 18 juni 2009

IP- nummer är personuppgifter

Ja det är ju ett litet steg i rätt riktning, detta får jag säga.

Regeringsrätten har en gång för alla slagit fast att IP-numren ska ses som personuppgifter och därför gå under PUL (personuppgiftslagen). DN menar att detta gör IPRED tandlös, jag önskar så var fallet.

Det som vid första anblick ser ut som en seger verkar i realiteten inte få någon effekt alls. Som Rick så rätt påpekar i sin blogg så finns det i IPRED ett undantag för PUL:

8.2.11 Undantag från 21 § personuppgiftslagen
Regeringens förslag: I … upphovsrättslagen … införs bestämmelser som innebär att det inte krävs särskilt undantag enligt 21 § personuppgiftslagen (1998:204) för att få behandla personuppgifter om immaterialrättsintrång, när behandlingen är nödvändig för att ett rättsligt anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras.


En annan tanke som har dykt upp i diskussioner är att eftersom dommen i realiteten är verkningslös så kan den vara ett förklätt försök att fastställa en koppling mellan en person och en IP-adress. Idag kan man ju alltid försvara sig med att det inte var jag som laddade ner eller skrev mailet osv. Men blir IP en personuppgift så måste det knytas till en fysisk person och på så sätt få en fysisk person som kan hållas ansvarig.

Hur det rör sig på den fronten tänker jag inte spekulera i. Men jag vill påminna om att kriget inte är vunnet, inte ens slaget. Vi har klarat första anstormningen men mycket åtestår.

1 kommentar:

 1. Jag känner någonstans att i kriget/slaget borde vi gruppera oss, ge utlopp för dom "rebellgrupper" vi har i partiet.
  Offentliga debatter i den fysiska tillvaro, demonstrationer..att överhuvudtaget synas fysiskt.
  Till skillnad från dom etablerade partierna i kommunen vill jag att vi finns även mellan valen.
  Då ska vi påminna och informera människor om vad som händer i Sverige, om mänskliga rättigheter och vilka möjligheter som fortfarande finns för dom att göra något konkret.

  Jag har en förhoppning om att från augusti i år ha ett lila partytält stående på torget i Vara 1-2 dagar i veckan.
  Ett partytält för frihet, demokrati och information.

  Vi måste göra mer än att bara debattera och ha synpunkter på internet.
  Alla är inte på nätet.
  Vi MÅSTE även överföra debatten på internet även till gatorna, till människorna.
  Det är från människa till människa som den faktiska förändringen kan gå vidare.
  Och för att beröra etablessimanget måste dom uppleva ett reelt motstånd/hot mot sin existens.
  Det finns redan ett hot mot dom på internet.
  En förstärkning av det hotet och motståndet måste komma från det svenska folkdjupet.

  Det är mångfalden och den gemensamma insikten som förändrar världen.

  Detta är kanske inte rätt sätt för alla att göra, men för mig är det så.
  Var och en gör som man känner man själv...det viktiga är ändå att vi gör något.

  Vi pratar om att vi piratpartister är en folkrörelse.
  Låt oss då sätta folk i rörelse.
  Det både behövs och är nödvändigt för att vi ska stoppa vansinnet som sker, både här hemma och utomlands.

  Vår frihet står på spel...frågan är om vi är beredda att kämpa för den eller prata om den.
  Viktigt att poängtera att jag INTE förespråkar våld eller rättsövergrepp på människor.
  DET klarar dom etablerade partierna så bra själva.
  Men KUNSKAP ÄR MAKT och den makten måste vi föra över till medborgarna i landet.

  SvaraRadera